Kontaktné info
Mapa Nitry
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Vyzvi srdce k pohybu

Vyzvi srdce k pohybu

SÚŤAŽ  „VYZVI SRDCE K POHYBU“

Kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Pod týmto názvom sa nesie celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Slovenska. V roku 2017 sa realizuje jej 7.ročník, ktorý organizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (ďalej len RÚVZ) pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO.

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ ? Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2.typu, niektoré druhy rakoviny a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby začali žiť zdravšie a zaradili do svojho voľného času pohybovú aktivitu aspoň akéhokoľvek druhu (chôdza/turistika, beh, bicyklovanie, plávanie, športové hry, tanec, aerobik a iné).

Súťaž prebieha v čase od 20.3.2017 – 11.6.2017. Účastníci majú možnosť byť zaradení do žrebovania a vyhrať atraktívne ceny. Základnou podmienkou je venovať sa pohybu minimálne počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov od 20.3.2017 do 11.6.2017, aspoň štyrikrát týždenne, v rozsahu 210 a viac minút v týždni. Každý súťažiaci (nad 18 rokov) musí mať dospelého svedka a môže (ale nemusí) mať jedného detského podporovateľa vo veku 7 – 18 rokov (ten môže do súťaže nahovoriť aj viacerých dospelých, mal by pre nich vymyslieť aspoň tri pohybové aktivity a napísať o spoločných akciách záznam).

Čo môže účastník získať zapojením sa do kampane?

  • zlepšenie výkonnosti, zdravia a nálady, návyk na zdravé trávenie voľného času a zdravší životný štýl, zníženie zdravotných rizík,
  • účasť v celoslovenskom žrebovaní o hodnotné ceny od sponzorov.

 

Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné a výstupné vyšetrenie v poradni zdravia na RÚVZ Nitra (stanovenie hladiny celkového cholesterolu, HDL, triacylglyceridov, glukózy z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnostného percenta telesného tuku a výpočet vybraných antropometrických indexov). Odber krvi sa robí nalačno v stredu a piatok v čase od 8,00 – 10,00 hod. (na základe objednania sa).

Záujemcovia i o poradenstvo k súťaži a uvedené vyšetrenia nás môžu kontaktovať na:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Oddelenie výchovy k zdraviu
Štefánikova 58
949 63 Nitra
037 / 6 560 425
Email: nr.podporazdravia@uvzsr.sk

Vyplnený účastnícky list po ukončení súťaže je potrebné poslať, alebo osobne odovzdať na:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Oddelenie výchovy k zdraviu
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
alebo poslať elektronicky na:
silvia.kontrosova@vzbb.sk

alebo osobne odovzdať na:  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Oddelenie výchovy k zdraviu
Štefánikova 58
949 63 Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vás v súvislosti s kampaňou „Vyzvi srdce k pohybu“ vyzýva o sprístupnenie týchto informácií čo najväčšiemu počtu ľudí, aby túto kampaň podporili, zapojili sa do nej a následne pozitívne ovplyvnili svoje zdravie. Zároveň Vám zasielame informatívny leták o tejto kampani a účastnícke listy, ktoré sú súčasťou kampane.
Pevne veríme, že táto kampaň povzbudí čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie.

 

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu