Kontaktné info
Mapa Nitry
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Informácie o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie

Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre

v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2001

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)

zverejňuje

informáciu o možnosti požiadať

o poskytnutie dotácie

z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018

 

1. cieľová oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

2. cieľová oblasť : záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

3. cieľová oblasť: telesná kultúra

4. cieľová oblasť: osveta, výchova a vzdelávanie

5. cieľová oblasť: sociálna oblasť

6. cieľová oblasť : ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

 

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nitry ustanovuje VZN Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov) Presné informácie o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie nájdete na www.nitra.sk, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra.

Záujemca môže požiadať o konzultácie o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti:

1/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502299
Mgr. Špánik Tomáš e-mail: Tomas.Spanik@msunitra.sk

2/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502120
Mgr. Žitňanová Iveta e-mail: Iveta.Zitnanova@msunitra.sk

3/ telesná kultúra
konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502389
Ing. Pevala Matúš e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk

4/ osveta , výchova a vzdelávanie
konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502389
Ing. Pevala Matúš e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk

5/ sociálna oblasť
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre t. č. 037/65022017
Ing. Lehoťáková Katarína e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

6/ ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre t. č. 037/6502217
Ing. Lehoťáková Katarína e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

Termín uzávierky prijímania žiadosti: 17. október 2017.

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu