Osobnosti mesta

Vývoj ľudstva, vývoj národov, ale aj vývoj miest ako určitej sociálno-územnej jednotky bol vždy bytostne spätý so spoločenskými procesmi, pri ktorých často až osudovú rolu hrali vynikajúci jednotlivci, osobnosti. Tak, ako náš národ má svojich velikánov, aj v Nitre pôsobili ľudia, čo sa zaslúžili o jej kultúrny či hmotný rozvoj a prispeli tak do spoločného duchovného bohatstva slovenského národa. Mnohí vzišli priamo zo vzdelanostného prostredia Nitry, aby slúžili národu na rôznych postoch.
Len máloktoré mesto má toľko vynikajúcich ľudí, najmä už od obdobia formovania sa slovenského národa, ako naše mesto. Pôsobili tu a slúžili národu viacerí svätí, kniežatá, vedci, kňazi, lekári, učitelia, umelci, politici, športovci, spisovatelia, vojaci a iní. Mnohí prišli z rôznych kútov vlasti a z rozličných príčin do Nitry a zaslúžili sa o jej rozvoj.

(Ing.arch. Vladimír Libant, z knihy Významné osobnosti Nitry, ktorá bola vydaná pri príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských výsad v Nitre 2. 9. 1248)

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu