Naša činnosť

images/12-04-2012_08-59-22_crop.jpg

Nitriansky informačný systém (turistické informačné centrum) vznikol v roku 1993.
Je súčasťou Útvaru propagácie a cestovného ruchu Mestského úradu v Nitre.

Nitriansky informačný systém je členom Asociácie informačných centier Slovenska /AICES/ so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Viacročné členstvo v AICES umožňuje nadviazať kontakty na úrovni ministerstiev, zastupiteľských úradov, ambasád, TASR, leteckých spoločností a masmédií, ktorým poskytuje a spracováva informácie o živote mesta a regiónu.

Nitriansky informačný systém NISYS sa delí svojou činnosťou na mestské informačné stredisko a turistické informačné centrum.


Mestské informačné stredisko zahŕňa kompletné informácie o meste, vrátane podrobnej databázy podnikateľských subjektov a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Turistické informačné centrum poskytuje regionálne informácie z oblasti cestovného ruchu s prepojením na celé Slovensko. Informácie poskytuje prostredníctvom infotelu 037 16186 alebo 7410 906, faxom, elektronickou poštou info@nitra.sk a priamo na prevádzke.

NISYS zabezpečuje ďalej sprievodcovský servis, kopírovaciu službu a výlep plagátov na mestských informačných skružiach.
Špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o Nitre a Slovensku, pohľadníc a darčekových predmetov.


Kontakt:

NISYS turisitcké informačné centrum
Štefánikova trieda 1
949 01 Nitra
e-mail: info@nitra.sk
www.nitra.eu, www.nisys.sk
 

infotel: +421 37 16 186
tel.: +421 37 741 09 06

Otvorené
november-marec:
pondelok-piatok od 8.00 do 17.00 h
sobota od 8.00 do 12.00 h

apríl-jún a september-október:
pondelok-piatok od 8.00 do 18.00 h
sobota od 8.00 do 12.00 h

júl-august:
pondelok-piatok od 8.00 do 18.00 h
sobota od 9.00 do 18.00 h
nedeľa od 14.00 do 18.00 hAnketa

Ste radi, že sme Vám ponúkli informácie o cestovnom ruchu priamo na úvodnej stránke?
Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu