Fórum mladých

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 ročných mladých ľudí (študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty) a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít,  podporovať ich talent, rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

Kontakt:
Fórum mladých
Mgr. Elena Klenková
Odbor kultúry
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Mail : klenkova@msunitra.sk
tel. 037 6502 299, mobil 0902 960 667

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu